PAS 08.11.2017

Wszystkie zagłębiowskie żłobki i przedszkola informować będą o smogu.

Rok temu apelowaliśmy za pomocą listów i mediów do dyrekcji zagłębiowskich przedszkoli o kontrolowanie jakości powietrza i nie wychodzenie na spacery gdy jakość powietrza nie jest dobra. W tym roku idziemy krok dalej, przygotowaliśmy tablice edukacyjne – wskaźniki smogu - i rozesłaliśmy tradycyjną pocztą do wszystkich żłobków i przedszkoli w regionie.

Dzięki nim placówki te mogą na bieżąco informować personel, dzieci oraz rodziców o jakości powietrza na zewnątrz. Jakość powietrza określana jest na podstawie stężenia w powietrzu szkodliwego pyłu zawieszonego PM10, którego średniodobowe stężenie nie powinno przekraczać 50 μg/m3.  Dla łatwej identyfikacji jakości powietrza na tablicach wskaźnikach smogu na białym polu wystarczy umieścić wymienne „wkłady” w postaci odpowiednio przyciętych i przypinanych np. pinezkami kolorowych kartek: zielona, żółta, czerwona i czarna. Informacje aktualnym stanie powietrza i stężeniu szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 można znaleźć między innymi na stronach monitorującej w regionie jakość powietrza instytucji: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ .  Bardzo wygodne jest pobranie na telefon komórkowy jednej z aplikacji mobilnych: JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE, KANAREK, SMOGOSMOK lub ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA KRK, dzięki którym w jasny i przejrzysty sposób mogą Państwo codziennie i szybko sprawdzić bieżący stan jakości powietrza w regionie. Zachęcamy do korzystania z wskazań monitoringu stanu powietrza i organizowaniu wyjść dzieci tak, by uniknąć narażania dzieci na niebezpieczeństwo związane z przebywaniem na zewnątrz kiedy przekroczona jest bezpieczna dla zdrowia norma szkodliwego pyłu zawieszonego PM10

PAS
PAS
PAS
PAS
PAS 15.11.2019

15ty Dzień Czystego Powietrza 2020 w Zagłebiu

Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 z Sosnowca świętowaliśmy 15ty Dzień Czystego Powietrza. Z tej okazji Jan Kiepura na Placu Stulecia w Sosnowcu otrzymał nową maskę antysmogową...