Polski Alarm Smogowy PAS 08.10.2019

​PAS zapytał: Jak partie chcą walczyć ze smogiem?

Polski Alarm Smogowy poprosił komitety wyborcze o przedstawienie programów antysmogowych na nadchodzącą kadencję. Spytaliśmy o konkretne działania w trzech kluczowych dla poprawy jakości powietrza obszarach: emisje z ogrzewania budynków, emisja z transportu samochodowego oraz emisje przemysłowe.

Polski Alarm Smogowy PAS 01.10.2019

Co politycy chcą zrobić ze smogiem? PAS stawia pytania i czeka na odpowiedź komitetów wyborczych

W związku z wyborami PAS wystosował list do komitetów wyborczych. Padają pytania o działania, które wobec problemu zanieczyszczeń powietrza zamierzają podjąć przyszli posłowie. Ich odpowiedzi ukażą się na portalu SmogLab, a także na stronach i w mediach społecznościowych alarmów smogowych. Dzięki temu zatroskani stanem powietrza wyborcy dowiedzą się, co politycy mają im...

ŁÓDŹ 10
KRAKÓW 34
RYBNIK 57
WARSZAWA 9
WROCŁAW 6
ZAKOPANE 19

Polski Alarm Smogowy PAS 28.09.2019

PAS - antysmogowa debata przedwyborcza

Polski Alarm Smogowy we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną zorganizował przedwyborczą debatę antysmogową. W debacie udział wzięli: Jadwiga Emilewicz (Zjednoczona Prawica), Gabriela Lenartowicz (Koalicja Obywatelska), Beata Maciejewska (Lewica), Piotr Kempf (PSL) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Debatę poprowadził Jakub Pawłowski z DGP.

Polski Alarm Smogowy PAS 19.09.2019

PAS bije na alarm: najważniejszy antysmogowy program rządu nie działa

Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego pilną reformę. W pierwszym roku działania programu zrealizowano mniej niż 1% założonego celu wymiany 3 milionów kopcących kotłów. Bez radykalnej przebudowy rządowego programu walka ze smogiem w Polsce skazana będzie na...

Polski Alarm Smogowy PAS 12.09.2019

Wysokie kary za sprzedaż „kopciuchów” - co najmniej 10 tysięcy zł.

Postulaty, o które zabiegał PAS zostały spełnione. Sejm przyjął poprawki do ustawy Prawo Ochrony Środowiska rozszerzające uprawnienia Państwowej Inspekcji Handlowej. Po wejściu przepisów w życie PIH karać będzie za sprzedaż „kopciuchów”. Kara finansowa wynosić będzie do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie mniej...